Hot hot! cập nhật cuộc họp sáng nay của nhnn và các nhtm

CẬP NHẬT CUỘC HỌP SÁNG NAY CỦA NHNN VÀ CÁC NHTM

  1. yêu cầu giảm thẳng lãi suất cho vay 0.5% vào các khoản vay hiện hữu, các khoản giải ngân mới phải giảm.

  2. Trong vòng 1 tuần báo cáo vụ CSTT về đối tượng được giảm, đối tượng chưa nằm trong chương trình giảm.

  3. Có thể giảm trước mắt cho kỳ 2-3 tháng định lãi tiếp theo.

  4. Nếu ngân hàng nào không thực hiện, sẽ đánh giá trực tiếp vào room tín dụng 2023 và các năm sau.

  5. Tăng trưởng tín dụng toàn ngành 2.7%, dự trù cuối tháng 5 là 2.5-2.6%.

  6. Yêu cầu các ngân hàng có tăng trưởng tín dụng cao trong thời gian qua báo cáo chi tiết danh mục.

E nghĩ đây thực sự mới là những điều thiết thực mà doanh nghiệp và người dân cần lúc này. Và nếu NHNN thanh tra được các gói vay hiện hữu có kèm theo 1 hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ nữa không và tỷ lệ đóng BHNT gói đó từ năm 2 như thế nào nữa thì tuyệt vời. Bởi với khoản vay 500 triệu mà gói BHNT 20 triệu/năm đã chiếm 4% lãi/năm rồi. Nâng mức lãi thực tế người vay đang vay lên nhiều so với mức được giảm 0.5%. Thật sự là 1 gánh nặng với người đi khó khăn kinh tế đi vay ngân hàng.