HOT!Làm giầu chính đáng!

1 nhóm cti muốn kiếm tiền lai.thủ thuật như sau
1.cho tay chân biết vẽ đồ thị (chọn thằng có tí tiếng,đông lai) vẽ vời lên mấy dd bảo giảm giá.
2.bán cổ sẵn có tạo hiệu ứng giảm.sau mấy hôm tạo hoảng loạn.call mơ din.
3.đến giá mong đợi.mua vào.cho tay chân vẽ đồ thị tăng.khiến ngị múc.
4.kết thúc.mang tiền đi tiêu.tự sướng cti giầu,chiên da giỏi đồ thị.
5.lúc đói lặp lại các bước 1 tới 4.
6.kiếm tiền từ tăng giá cũng thế. :laughing:

4 Likes

bài này cho Gà nhiều năm đã mất tiền.

1 Likes

Tem cho anh tôi :smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

cti sở hữu cổ thông í với nhóm đó sẽ thêm tin xấu.

đánh ngắn hạn có mỗi bài đó.diễn suốt.

đối tượng nhắm tới là con bạc t+.

có thêm tí không? :laughing:

1 Likes

lí do đó t+ lâu dài số đông sẽ dất dất dất cực ngèo. :laughing:

niềm tin xa xỉ.đặt đúng chỗ.ai có anh em,bè bạn thua lỗ giống thế lưu í.hết.

Có anh sáng gom thêm tí :laughing:

1 Likes

1 bài.triệu con bạc nhẩy lầu.khà khà khà.

:laughing: :laughing: