HPG- Hòa phát, Hòa hợp cùng phát triển

Sản lượng tăng trở lại, doanh nghiệp thép lãi đột biến quý III
HoSE: HPG) thông báo doanh thu quý III đạt 24.900 tỷ đồng, tăng 62,7% và lợi nhuận sau thuế 3.785 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Đơn vị lập kỷ lục mới về lợi nhuận tính theo quý.

[​IMG]
Đơn vị: tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, doanh thu Hòa Phát đạt 65.000 tỷ đồng, tăng 40%; lợi nhuận sau thuế 8.845 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ 2019. Doanh nghiệp cho biết lĩnh vực sắt thép và nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong đà tăng trưởng. 9 tháng, Hòa Phát tiêu thụ 4 triệu tấn thép thô, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi hoạt động nông nghiệp đem về doanh thu 7.800 tỷ đồng và lợi nhuận 1.326 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và gấp gần 7 lần cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) công bố sản lượng tiêu thụ và doanh thu quý IV niên độ tài chính 2019-2020 (từ ngày 1/7 đến ngày 30/9) ghi nhận mức tăng lần lượt 46% và 31% trong khi các quý trước giảm. Theo đó, lợi nhuận sau thuế ước đạt 400 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ niên độ trước và là mức cao nhất tính từ quý II niên độ 2016-2017.

[​IMG]
Đơn vị: tỷ đồng

Lũy kế cả niên độ, sản lượng tiêu thụ tập đoàn ước đạt 1,62 triệu tấn, tăng 9% so với cùng kỳ và vượt 8% kế hoạch năm. Doanh thu ước đạt 27.538 tỷ đồng, giảm gần 2% và hoàn thành 98,4% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.100 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ và gấp 2,8 lần so với kế hoạch.

Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) công bố BCTC hợp nhất quý III với lãi sau thuế đạt 100 tỷ đồng, gấp 2,8 cùng kỳ năm trước. Đây là mức lãi theo quý cao nhất từ quý I/2017. Doanh thu trong quý giảm 2,5% nhưng giá vốn giảm mạnh hơn 5,6% giúp lãi gộp tăng 136% đạt 218 tỷ đồng.

[​IMG]
Đơn vị: tỷ đồng

Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận tăng mạnh nhờ hoạt động sản xuất, gia công phát triển, năng xuất và sản lượng tiêu thụ tăng mạnh. Đồng thời, đơn vị sử dụng vốn tiết kiệm, mua hàng hợp lý và dự trữ tốt, quay vòng vốn nhanh. Giá nguyên liệu tăng đều và ổn định ở mức cao, thuận lợi cho tìm kiếm thêm lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu giảm 13% xuống 11.257 tỷ đồng; lãi sau thuế tăng 41% lên 156 tỷ đồng. Công ty thực hiện 74% kế hoạch doanh thu và vượt 30% kế hoạch lợi nhuận.

Hpg gớm nhỉ laka lên bn

Sóng này HPG lên tầm 40 anh ạ @Duc_Ngo_Minh

2 Likes

Phiên nay khả năng tạo nền cho hpg.

1 Likes

Hpg dang tích luỹ để vượt đỉnh đi lên 50

HPG em làm đúng 20 giá kể từ lúc mua

1 Likes

HPG h lên dc 50 ko e ?

Lại chuyển game rồi

1 Likes