HPG HSG NKG - "Nhà" cứng phải có thép

HSG ngắn hạn canh chốt lãi từ 24.5-25.5 ae. Trung hạn từ 3-6 tháng giữ Anh Chị giữ thoải mái.


HSG cuối phiên kéo đẹp quá anh em. Lần này đạt target sớm hơn dự kiến của em.

HSG sáng nay làm nhiều NĐT bất ngờ như cách VN-Index vượt 1.300 điểm hôm thứ 4 tuần trước.