HPG: Mở đường cho kế hoạch tỷ đô của Hòa Phát tại Phú Yên

Tập đoàn Hòa Phát tại Phú Yên đã trình bày ý tưởng bố trí mặt bằng khu vực xây dựng cảng Bãi Gốc với UBND tỉnh Phú Yên vào tháng 9 vừa qua như một động thái cụ thể hóa mong muốn đầu tư của tập đoàn này. Tuy nhiên, các sở ngành địa phương vẫn chưa nhận được hồ sơ tài liệu cụ thể về các dự án mong muốn đầu tư của Tập đoàn Hòa Phát cũng như chưa gửi hồ sơ đề xuất tới Bộ Kế hoạch và đầu tư.
Cảng Bãi Gốc được quy hoạch với chức năng phục vụ trực tiếp nhu cầu hình thành và phát triển khu công nghiệp Hòa Tâm, gắn với công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp cảng biển, có bến tổng hợp với diện tích khoảng 200ha, tàu trọng tải khoảng 200.000 - 250.000DWT. Giá trị của cảng Bãi Gốc càng rõ nét trong hướng phát triển trọng tâm thời gian tới của địa phương nói chung và Khu kinh tế Nam Phú Yên nói riêng.

Thông tin chi tiết: https://theleader.vn/mo-duong-cho-ke-hoach-ty-do-cua-hoa-phat-tai-phu-yen-1697522287928.htm