HPG phân phối hay một chu kỳ mới

Mọi người cùng thảo luận nhé
Bận quá mình viết bài không kịp. Nhưng hiện nay trên thị trường hiếm còn doanh nghiệp sản xuất nào còn khả năng tạo ra lợi nhuận đột biến lớn như HPG với việc giai đoạn 2 Dung Quốc đưa vào hoạt động 100% công suất
Đầu tư là kỳ vọng. Phân tích định giá nhiều cũng không bằng thị trường phán
Dự HPG sẽ sớm vượt đỉnh khi thị trường tích lũy đủ để bắt đầu 1 chu kỳ mới
Thân ái cùng bàn luận nhé

1 Likes

Tây ngưng bán thì đâu lại vào đấy

Mua nhé

HPG em thấy mình mua tây nó xả vào đầu Anh em.mình

Tây nó cũng chốt lời. Và cũng có nhiều tây. Chắc phải chỉnh nhẹ nhịp nữa mới lên tiếp

đáy hôm bữa 37 giờ 43 rồi

Chấm

Cầm HPG mà có cái nhìn ngắn hạn thì nên bán.