HPG: Sản lượng bán tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2022

HPG: Sản lượng bán tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2022 – phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi

  • CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố sản lượng bán tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2022. Sản lượng bán của từng sản phẩm trong 5 tháng đầu năm 2022 như sau: 2 triệu tấn thép xây dựng (+26% YoY – hoàn thành 47% dự báo cả năm của chúng tôi), 1,2 triệu tấn HRC (+9% YoY – hoàn thành 46% dự báo cả năm của chúng tôi), 300.00 tấn ống thép (-10% YoY – hoàn thành 41% dự báo cả năm của chúng tôi) và 152.000 tấn tôn mạ (+24% YoY – hoàn thành 35% dự báo cả năm của chúng tôi). Sản lượng bán của các sản phẩm chính – bao gồm thép xây dựng và HRC – phù hợp với dự báo của chúng tôi. Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết về dự báo hiện tại của chúng tôi cho HPG trong báo cáo cập nhật gần nhất của chúng tôi, ngày 26/05/2022

  • Chúng tôi hiện có khuyến nghị MUA cho HPG với giá mục tiêu là 61.000 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 78,5%, bao gồm lợi suất cổ tức là 1,5%, dựa theo giá đóng cửa hôm nay.
    Tổng hợp

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813
ID người tư vấn: 6626- Trần Đình Quân