HPG. Trận chiến 31/5/2021

Dự HPG tím lịm, thép vào cú nước rút đợi báo cáo Quý II toàn lãi khủng