HPX- Game phát hành cổ phiếu chính thức khởi động 5/6/2024

Vẫn là game phát hành cổ phiếu và lần này là HPX

Thông tin đã được công bố chính thức, tỷ lệ phát hành 1000:500 cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán 10.000 đồng


Giá kết phiên 5/6/2024 là 6.x

Mời ace vào theo dõi HPX :pray:

tonyphan_covid2020’s slogan:
XÂY NIỀM TIN, DỰNG CHỮ TÍN- CHIA SẺ CƠ HỘI, LAN TOẢ THÀNH CÔNG!
Establishing TRUST and CREDIBILITY - Sharing OPPORTUNITIES and spreading SUCCESS
建信任、立信誉、分享机会、传播成功。

"Take the risks, if you win, you will be happy & if you lose, you will be mature"

1 Likes

Ọc, giá 6k pht 10k hả cụ, ảo nhở :smiley:

Nếu cụ đã có kinh nghiệm tham gia các game phát hành của doanh nghiệp thì sẽ ngầm hiểu mọi thứ xảy ra đều có lí do của nó, tin ra sau giờ giao dịch, giờ thì vào theo dõi và chờ HPX thể hiện thôi cụ

Chúc cụ đầu tư thành công :pray:

tonyphan_covid2020’s slogan:
XÂY NIỀM TIN, DỰNG CHỮ TÍN- CHIA SẺ CƠ HỘI, LAN TOẢ THÀNH CÔNG!
Establishing TRUST and CREDIBILITY - Sharing OPPORTUNITIES and spreading SUCCESS
建信任、立信誉、分享机会、传播成功。

"Take the risks, if you win, you will be happy & if you lose, you will be mature"

1 Likes

Tôi cũng đang theo dõi em này đây cụ, chủ yếu đọc bctc thấy tài sản ok thôi. Còn cái game pht này thì để xem thế nào.

Tài sản ok, định giá vốn hoá hiện nay cũng đang ok, có thêm hiệu ứng phát hành cho cổ đông hiện hữu,

Giá này thì cổ đông hiện hữu chắc chắn nhiều tâm tư và không vào tiền, còn giá khác thì cổ đông sẽ sẵn sàng vào tiền :muscle:

tonyphan_covid2020’s slogan:
XÂY NIỀM TIN, DỰNG CHỮ TÍN- CHIA SẺ CƠ HỘI, LAN TOẢ THÀNH CÔNG!
Establishing TRUST and CREDIBILITY - Sharing OPPORTUNITIES and spreading SUCCESS
建信任、立信誉、分享机会、传播成功。

"Take the risks, if you win, you will be happy & if you lose, you will be mature"

1 Likes

Bác nào cho t hỏi còn doanh nghiệp bất động sản nào trên sàn người mua trả tiền trước 1200 tỏi hết quý 1/2024 mà giá 6.x không các bác :pray:

tonyphan_covid2020’s slogan:
XÂY NIỀM TIN, DỰNG CHỮ TÍN- CHIA SẺ CƠ HỘI, LAN TOẢ THÀNH CÔNG!
Establishing TRUST and CREDIBILITY - Sharing OPPORTUNITIES and spreading SUCCESS
建信任、立信誉、分享机会、传播成功。

"Take the risks, if you win, you will be happy & if you lose, you will be mature"