HSC lên kế hoạch lãi kỷ lục năm 2024, "mưa cổ tức" bằng tiền cho cổ đông

CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ( HSC , HOSE : HCM ) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2023. Trong đó, HSC đề ra kế hoạch lãi trước thuế ở mức kỷ lục, đồng thời dự kiến trả cổ tức năm 2023 và 2024 bằng tiền.

Kế hoạch lợi nhuận kỷ lục năm 2024

Công ty dự đoán thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam năm 2024 cải thiện hơn nhờ các yếu tố như: môi trường lãi suất trong nước đã hạ nhiệt và có thể thấp hơn, tiếp tục hỗ trợ dòng tiền quay trở lại và giúp tăng trưởng thanh khoản trên thị trường; các kênh đầu tư khác như bất động sản hay vàng tiếp tục gặp khó hoặc chưa thuận lợi; kỳ vọng hệ thống giao dịch mới KRX sẽ sớm được triển khai trong năm 2024 giúp có thêm các công cụ và nghiệp vụ mới thu hút sự quan tâm giao dịch của nhà đầu tư, qua đó tăng thanh khoản thị trường.

Bên cạnh đó, các giải pháp tích cực tiếp tục được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) triển khai nhằm đáp ứng các yêu cầu nâng hạng TTCK Việt Nam, góp phần đưa dòng vốn ngoại chảy vào thị trường trong các năm tới.

Công ty dự báo giá trị giao dịch thị trường năm 2024 tăng 14% so với năm trước, còn trung bình giá trị giao dịch mỗi phiên tăng 18%.

Dự đoán TTCK năm 2024 của HSC
Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ

Trên cơ sở đó, HSC đặt mục tiêu tổng doanh thu 2024 đạt 3,128 tỷ đồng, tương ứng tăng 41% so với thực hiện 2023, kỳ vọng các nguồn thu chính đều có sự tăng trưởng tốt.

Doanh thu từng mảng kinh doanh năm 2024
Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ của HSC

Về cho vay margin, nhu cầu vay được dự đoán tiếp tục tăng trưởng, cùng với việc triển khai mô hình quản lý vay ký quỹ mới từ đầu năm 2024, kỳ vọng hỗ trợ tốt cho nhu cầu giao dịch của khách hàng, qua đó có thể thu về 1,532 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 44%.

Phí môi giới và doanh thu tự doanh dự kiến mang về lần lượt 824 tỷ đồng và 556 tỷ đồng, tương ứng tăng 23% và 18%. Còn hoạt động tư vấn tài chính mục tiêu gấp 11 lần năm trước, đạt 248 tỷ đồng.

Hoạt động môi giới được kỳ vọng tăng trưởng nhờ gia tăng thanh khoản thị trường, Công ty cũng đẩy mạnh các chương trình ưu đãi về phí, lãi nhằm thúc đẩy giao dịch của khách hàng hiện hữu và thu hút thêm khách hàng mới; và lên kế hoạch áp dụng chính sách thưởng kinh doanh hấp dẫn hơn, nhằm tạo động lực cho đội ngũ môi giới.

Ở mảng tự doanh, mô hình hoạt động vẫn chủ yếu tập trung vào hoạt động tạo lập thị trường, phòng ngừa rủi ro và hỗ trợ giao dịch cho khách hàng. Tỷ lệ sinh lời phấn đấu đạt 17%, cao hơn mức tăng trưởng giả định 10% trong năm 2024 của VN30 . Song hành với mảng này là hoạt động kinh doanh nguồn vốn với mục tiêu an toàn, đảm bảo thanh khoản tại mọi thời điểm và phục vụ tốt nhất nhu cầu khách hàng.

Về chi phí hoạt động , năm 2024 ước đạt 1,732 tỷ đồng, tăng 23%. Tỷ lệ chi phí trên doanh thu kéo giảm về 54%, tốt hơn mức 63% năm 2023.

Sau cùng, Chứng khoán HSC đặt mục tiêu lãi trước và sau thuế cùng tăng 72% so với năm trước, lần lượt ở mức 1,450 và 1,160 tỷ đồng. Nếu hoàn thành chỉ tiêu, đây là mức lợi nhuận kỷ lục của Công ty.

HSC ước tính lãi trước và sau thuế có thể đạt được trong quý 1 lần lượt là 346 tỷ đồng và 278 tỷ đồng.

Chưa hết, CTCK này còn đề ra mục tiêu cuối năm 2024, tổng tài sản đạt hơn 25 ngàn tỷ đồng, tăng 41% so với cuối 2023, chủ yếu gồm khoản cho vay ký quỹ, tài sản tài chính và tiền gửi đảm bảo thanh toán.

Các kế hoạch sử dụng và huy động vốn chính trong năm 2024 cũng được trình bày cụ thể. Trong đó, hệ số nợ trên vốn cuối năm 2024 đạt mức 1.3 lần, cao hơn cuối 2023 (1.2 lần), do giả thiết có nguồn vốn mới bổ sung cũng như cơ cấu tài sản đang tập trung vào hoạt động cho vay margin và tự doanh.

"Mưa cổ tức" bằng tiền cho cổ đông

Một nội dung quan trọng, Công ty muốn trình ĐHĐCĐ thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2/2022 từ cổ phiếu sang tiền mặt. Tỷ lệ chi trả được ủy quyền cho HĐQT quyết định. Thời điểm thực hiện căn cứ vào tình hình thực tế.

Tại nghị quyết số 1/2023, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án trả cổ tức đợt 2/2022 gồm trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% (đã thanh toán ngày 21/06/2023) và bằng cổ phiếu tỷ lệ 6% (tính trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành và tổng giá trị phát theo mệnh giá hơn 462 tỷ đồng).

Theo quy trình, Công ty phải hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP 2022 thì mới có thể nộp hồ sơ xin chấp thuận từ UBCKNN về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2/2022 nói trên.

Ngoài ra, Công ty cũng sẽ trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, với mức chi khoảng 55% LNST chưa phân phối năm 2023 trên BCTC kiểm toán, tương đương số tiền khoảng 368 tỷ đồng.

Năm 2023, HSC có doanh thu 2,255 tỷ đồng và lãi trước thuế 842 tỷ đồng, cùng giảm 21% so với năm trước đó.

Về kế hoạch cổ tức 2024, HSC dự tính tỷ lệ chi trả (bằng tiền) không vượt quá 80% lợi nhuận sau thuế, khoảng 7% (tương đương 700 đồng/cp).

Tổng số lượng cổ phiếu tại thời điểm thực hiện cổ tức 2024 dựa trên cơ sở sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50% và phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty (đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua ngày 08/08/2022).

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ

Công ty cũng sẽ trình ĐHĐCĐ phương án xử lý các quỹ của Công ty. Phương thức thực hiện là hoàn nhập lợi nhuận chưa phân phối, với tổng số tiền hoàn nhập gần 282 tỷ đồng, trong đó quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp gần 278 tỷ đồng và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu gần 4 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện sau khi được thông qua, ghi nhận vào BCTC quý 2/2024.

Kha Nguyễn

FILI

https://vietstock.vn/2024/04/hsc-len-ke-hoach-lai-ky-luc-nam-2024-mua-co-tuc-bang-tien-cho-co-dong-737-1174244.htm