HTN – Cập nhật triển vọng 2022

HTN đặt kế hoạch về mức tăng trưởng kép của doanh thu giai đoạn 2022-2026 là 34%. Trong đó, tỷ trọng doanh thu ngoài tập đoàn được HTN kỳ vọng tăng lên 25% trên tổng doanh thu.

Kế hoạch HTN đặt ra hoàn toàn có cơ sở, dựa trên những lợi thế thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Hưng Thịnh, với tổng diện tích quỹ đất đang sở hữu và nghiên cứu là 3,300 ha. Công ty đặt kế hoạch phát triển thêm 7,900 ha trong 3 đến 5 năm tới và thêm 30,000 ha trong dài hạn (sau 5 năm).

Theo hình 1 bên dưới, có thể thấy rằng khi so sánh với một số doanh nghiệp cùng ngành về giá trị hợp đồng lũy kế cuối năm 2021 cũng như biên lợi nhuận gộp của năm 2021, các con số của HTN đều cho thấy sự vượt trội hơn.

image
Hình 1: Giá trị hợp đồng cuối 2021 và Biên lợi nhuận gộp năm 2021

Bảng bên dưới, liệt kê danh sách các dự án có giá trị chuyển tiếp sang năm 2022.
image

Nhận xét :

Triển vọng trung – dài hạn tích cực nhờ hưởng lợi từ hệ sinh thái tập đoàn Hưng Thịnh với 16 dự án hiện đang trong quá trình thi công. Giá trị backlog lớn (~30,000 tỷ đồng) sẽ đảm bảo cho sự tăng trưởng ổn định của công ty trong giai đoạn 2022-2026. Bên cạnh đó, những cơ hội mới ở phân khúc xây dựng cơ sở hạ tầng có thể giúp công ty đa dạng hóa nguồn doanh thu trong những năm tới. Định giá cổ phiếu ở mức hợp lý với P/E~16x.

2 Likes

HTN doanh nghiệp đáng để bàn đến những năm tới đấy

1 Likes