Htn: tăng trưởng vượt trội 😍

HTN đang tăng trưởng rất mạnh :rocket::rocket::rocket: và là cổ phiếu rất tiềm năng :moneybag::moneybag::moneybag:khi chỉ số P/E còn rất hấp dẫn trong số các doanh nghiệp có EPS cao năm 2020 :+1:
Trích dẫn:

"Theo đó khi tính theo giá cổ phiếu của nhóm doanh nghiệp có EPS cao này đến ngày 8/2/2021 có thể thấy NTC, WCS, THD, FOC đang có P/E ở mức cao trong khi đó một số doanh nghiệp khác có P/E ở mức thấp như HTN, SCI, BAX. P/E thấp là đặc tính thường thấy ở các cổ phiếu giá trị. P/E cao thường gắn liền với những công ty tăng trưởng.

Theo đó nhìn một cách tương đối xét về định giá thì đối với những doanh nghiệp đang có cùng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận năm 2020 như giữa HTN và GIL, giữa RAL và APF thì HTN và APF sẽ có sức hấp dẫn cao hơn :muscle::muscle::muscle:"

Links: Các cổ phiếu có EPS trên 10.000 đồng: Bất ngờ nhiều mã chỉ có PE từ 3-6 lần

2 Likes

Bắt tay với Đèo Cả nữa à

1 Likes