Hưng Thịnh Land: Lỗ hơn 967 tỷ đồng trong năm 2023, áp lực trái phiếu đáo hạn rất lớn

Hưng Thịnh Land lỗ gần nghìn tỷ trong năm 2023. Nợ phải trả của doanh nghiệp này tại thời điểm kết thúc năm 2023 ở mức hơn 52.775,5 tỷ đồng, trong đó, dư nợ trái phiếu là 18.330,4 tỷ đồng. Đa phần các lô trái phiếu của Hưng Thịnh Land có ngày đáo hạn vào nửa cuối năm 2024.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới công bố thông tin kết quả mua lại 1 phần trái phiếu của CTCP Hưng Thịnh Land.

Theo đó, ngày 13/5, Hưng Thịnh Land đã mua lại trước hạn 20 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã H79CH2124017, qua đó, hạ khối lượng đang lưu hành theo mệnh giá của lô trái phiếu này xuống còn 560 tỷ đồng.

Lô trái phiếu H79CH2124017 có khối lượng phát hành là 6 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu, giá trị theo mệnh giá phát hành đạt 600 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 11/6/2021, đáo hạn ngày 11/6/2024, lãi suất phát hành là 10%/năm.

Số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu được dùng để bổ sung vốn thực hiện các hoạt động đầu tư phát triển các dự án tiềm năng tại khu vực xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và khu vực phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh theo một hoặc một số hình thức như mua bán, sáp nhập công ty, nhận chuyển nhượng dự án hoặc hợp tác với (các) đối tác hoặc hình thức khác để thực hiện hoạt động đầu tư và phát triển dự án phù hợp với quy định của pháp luật.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này gồm Cổ phần của CTCP Hưng Thịnh Land; Bất động sản và động sản hiện có hoặc hình thành trong tương lai liên và/hoặc phát sinh từ Dự án Khu Hồ Tràm; Bất động sản và Động sản hiện có hoặc hình thành trong tương liên và/hoặc phát sinh từ Dự Án Khu Phước Long B.

Liên quan đến trái phiếu, trong năm 2023, Hưng Thịnh Land liên tục công bố công bố không thể trả gốc, lãi hàng loạt lô trái phiếu. Lí do là thị trường tài chính, thị trường giao dịch bất động sản diễn biến không thuận lợi dẫn tới tổ chức phát hành chưa thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn.

Về kết quả kinh doanh, khép lại năm 2023, Hưng Thịnh Land ghi nhận khoản lỗ sau thuế lên đến 967,2 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên Hưng Thịnh Land báo lỗ kể từ năm 2019.

Nguồn: HNX.

Mức lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Hưng Thịnh Land đạt gần 884 tỷ đồng, đỉnh điểm năm 2021 doanh nghiệp này báo lãi sau thuế lên đến 1.696,9 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận ‘lao dốc’ ở năm 2022 về còn hơn trăm tỷ sau đó lỗ đậm trong năm 2023.

Vốn chủ sở hữu của Hưng Thịnh Land tại ngày 31/12/2023 đạt 20.143,3 tỷ đồng, tăng hơn 658 tỷ đồng so với cùng thời điểm năm 2022.

Nợ phải trả của doanh nghiệp này tại thời điểm kết thúc năm 2023 ghi nhận ở mức hơn 52.775,5 tỷ đồng, trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 18.330,4 tỷ đồng, đa phần các lô trái phiếu của Hưng Thịnh Land có ngày đáo hạn vào nửa cuối năm 2024.

Hà Anh-Link gốc

https://antt.nguoiduatin.vn/hung-thinh-land-lo-hon-967-ty-dong-trong-nam-2023-ap-luc-trai-phieu-dao-han-rat-lon-14470.html