Hướng dẫn lập nhật ký giao dịch khoa học trên excel

Thấy nhiều ACE hỏi cách lập nhật ký giao dịch nên nay e hướng dẫn mọi người cách lập trên excel sao cho khoa học luôn! Nhật ký này không chỉ để chúng ta ghi lại các khoản lãi/lỗ mà còn tính toán để chúng ta đưa ra quyết định giao dịch, điều chỉnh mức lãi lỗ để đạt kì vọng toán học dương, cũng như mức lỗ tối đa chúng ta có thể chấp nhận để vẫn có lãi dựa trên thành tích giao dịch hiện tại của bản thân!
Chúc ACE cuối tuần vui vẻ!

1 Likes