Hướng đến mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp số

Bộ Công Thương đã đặt mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp số trong thương mại điện tử, công nghiệp và năng lượng. Bộ đã triển khai 236 dịch vụ công trực tuyến và đã có lượng giao dịch gần 1,2 triệu hồ sơ trực tuyến tính hết quý 3/ 2023. Mục tiêu đến năm 2030 là tỷ trọng đóng góp của kinh tế số chiếm từ 20 - 25%, mức tăng doanh số bán lẻ thương mại điện tử đạt 20 - 25%, tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận hệ sinh thái số đạt 50%, 70% doanh nghiệp công nghiệp ứng dụng chuyển đổi số. Các doanh nghiệp trong ngành Công Thương đã nắm bắt và nỗ lực trong chuyển đổi số, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/huong-den-muc-tieu-1-trieu-doanh-nghiep-so-287043.html