Hưởng lợi từ đầu tư công, Đèo Cả vượt kế hoạch lợi nhuận 2023

Đèo Cả, một doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng giao thông, đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt gần 362 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước. Tuy nhiên, khoản nợ phải trả lớn đã khiến lợi nhuận gộp giảm còn 233 tỷ đồng. Trong báo cáo tài chính quý 4/ 2023, doanh thu của Đèo Cả tăng 40% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận gộp giảm còn 233 tỷ đồng. Năm 2023, doanh thu từ các dự án BOT và hoạt động thi công xây lắp đều ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ. HHV cũng trúng thầu nhiều dự án với giá trị thi công lớn, trong đó có dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Thông tin chi tiết: https://fili.vn/2024/02/huong-loi-tu-dau-tu-cong-deo-ca-vuot-ke-hoach-loi-nhuan-2023-737-1155625.htm

2 Likes