HUT: Doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 1.000 tỷ đồng được thành lập để 'tiếp quản' dự án BOT của Tasco

Công ty Tasco đã thành lập Công ty TNHH MTV Tasco BOT để tiếp nhận và quản lý vận hành các dự án BOT hiện có. Tasco này do HUT làm chủ sở hữu với vốn điều lệ ban đầu gần 1,158 tỷ đồng và được thành lập vào ngày 02/ 06/ 2023. HUT kỳ vọng đơn vị thành viên mới thành lập này sẽ tiếp nhận và quản lý vận hành các dự án BOT hiện có để quản lý tập trung lĩnh vực BOT, hỗ trợ giải pháp tái cấu trúc tài chính tổng thể các dự án BOT. Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật là ông Phạm Đức Minh, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc HUT. HUT hiện đang vận hành 6 dự án BOT bao gồm BOT Hải Phòng tại tỉnh TP. Hải Phòng, BOT 39 và BOT Đông Hưng tại tỉnh Thái Bình, BOT Mỹ Lộc ( BOT 21 ) tại tỉnh Nam Định và BOT Quảng Bình tại tỉnh Quảng Bình.

Thông tin chi tiết: https://doanhnhan.vn/doanh-nghiep-co-von-dieu-le-hon-1000-ty-dong-duoc-thanh-lap-de-tiep-quan-du-an-bot-cua-tasco-hut-64561.html

5 Likes