Huyện Ia Grai (Gia Lai): Phát triển công nghiệp, trải thảm đón nhà đầu tư

Huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp, sản xuất, tinh chế các mặt hàng chế biến sâu để xuất khẩu. UBND tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Cụm công nghiệp Ia Grai để tạo đà phát triển kinh tế - xã hội. Huyện được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để đầu tư, đặt máy móc, nhà xưởng. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 14.422,4 tỷ đồng, tăng 12,25% so với năm 2022. Các ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ đều đạt trên 100% kế hoạch. Huyện Ia Grai là địa phương tiên phong, đột phá về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - giao thông vận tải.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/huyen-ia-grai-gia-lai-phat-trien-cong-nghiep-trai-tham-don-nha-dau-tu-post339308.html

1 Likes