Huyện miền núi Bắc bộ định hướng lên thị xã sẽ có 4 cụm công nghiệp 2.700 tỷ đồng

UBND tỉnh Thái Nguyên đã thành lập 4 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Phú Bình với tổng mức đầu tư trên 2.700 tỷ đồng. Các cụm công nghiệp này bao gồm: Công nghiệp hỗ trợ, Công nghiệp công nghệ cao, chế biến, chế tạo, linh kiện điện tử, dịch vụ kho bãi và các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp địa phương. Huyện Phú Bình đặt mục tiêu cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025 và trở thành thị xã trước năm 2030. Kinh tế huyện tăng trưởng mạnh mẽ và thu ngân sách đạt gần 665 tỷ đồng, bằng 147,6% dự toán giao.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/huyen-mien-nui-bac-bo-dinh-huong-len-thi-xa-se-co-4-cum-cong-nghiep-2700-ty-dong-188240212011623638.chn

8 Likes