IDC.....Chiều tím phần 3.... Đọc ngay còn kịp

Sau phần 1 em đã tím

Đến phần 2 em cũng tím

Thì nay em ra phần 3 (là phần cuối vì IDC bắt đầu vào chân con sóng khủng về 1xx rồi…)
Nội dung phần 3:
- Sóng ngành BĐS KCN đón 40 tỷ đô la lồi mồm toác mỏ…
- Chuẩn bị công bố siêu lợi nhuận năm 2021…
- ĐHCĐ sẽ công bố kế hoạch điên rồ LN 2022 (dự là gấp đôi 2021)…
- Công bố tổng quỹ đất mới 2500ha
- Thông báo chuyển sàn và ký kết với đối tác NN (tăng vốn)…

2 Likes

BCM, SZC…vượt mặt Vua BĐS KCN IDC hết là sao :)…

1 Likes

Nhanh tay lên các chị em eiiii…

1h30 em nó tím nha…

2h mới tím ka ka nhanh còn kịp

Tiến 2 lùi 1, nhịp nhàng như khiêu vũ…

Chưa thấy đua lệnh chưa tím đc

Xác định cầm hết năm

Đợi tý bác…mấy cậu em út trong nhà còn vượt mặt ông trùm IDC kia kìa…SZC 71.7 zồi…