IDC: Kỳ vọng doanh số bán đất và lợi nhuận tăng trưởng mạnh - Cập nhật

IDC: Kỳ vọng doanh số bán đất và lợi nhuận tăng trưởng mạnh - Cập nhật

  • Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với Tổng công ty IDICO (IDC) và nâng giá mục tiêu (TP) thêm 1% lên 49.700 đồng/cổ phiếu.

  • Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu do tác động tích cực từ việc cập nhật mô hình định giá từ cuối năm 2023 sang giữa năm 2024, bị ảnh hưởng một phần bởi giả định giá bán trung bình (ASP) thấp hơn đối với dự án KCN Hựu Thạnh.

  • Chúng tôi điều chỉnh giảm 25% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 xuống còn 1,9 nghìn tỷ đồng (+5% YoY) chủ yếu do (1) chúng tôi có quan điểm thận trọng hơn trong việc dự báo khoản ghi nhận doanh số bán đất KCN một lần đạt khoảng 100 ha (+67% YoY) so với khoảng 130 ha trong dự báo trước đây và (2) chúng tôi loại trừ việc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện còn lại của KCN Mỹ Xuân B1 đã được lấp đầy 100% (ghi nhận doanh thu này được xem như một khoản ghi nhận hồi tố và không ảnh hưởng đáng kể đến dòng tiền).

  • Chúng tôi điều chỉnh giảm 22% và 18% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS lần lượt cho các năm 2024 và 2025 xuống còn 2,2 nghìn tỷ đồng (+18% YoY) và 2,8 nghìn tỷ đồng (+27% YoY) do chúng tôi điều chỉnh giảm 12% và 17% dự phóng doanh số bán đất KCN ghi nhận một lần.

  • Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kỳ vọng IDC sẽ đạt được lợi nhuận cao trong giai đoạn 2023-2025, được hỗ trợ bởi chiến lược tích cực hơn trong việc bán đất KCN. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng IDC được hưởng lợi chính từ giá đất KCN tăng do IDC có diện tích đất KCN lớn, đã giải phóng mặt bằng tại các tỉnh công nghiệp trọng điểm.

  • Rủi ro: Việc phê duyệt và phát triển các dự án KCN trong tương lai chậm hơn dự kiến.

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813

1 Likes