IJC- siêu cổ phiếu

#IJC - Con cưng Bất động sản Becamex

  • Nền tảng của ông vua BĐS Bình Dương - nuôi gà đẻ trứng vàng từ mảng thu phí giao thông !!!
    :boom::boom::boom: Lợi nhuận quý 1 2021 bằng cả năm ngoái, năm nay kế hoạch lên 1000 tỷ thì giá của em nó xứng đáng 50.x :star_struck::star_struck::star_struck:
    Cổ đông IJC tham gia room để cùng bàn luận: Nhóm: ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG VPS

em múc IJC giá 30.7 mà đang móm đây bác