ILB là một cổ phiếu mang trong mình siêu đòn bẩy

ILB

+Cổ phần cô đặc với 24.5 triệu cổ, chủ yếu quản lý ôm.
+Tài sản 105 ha đất làm kho bãi phục vụ logistic và còn tiếp tục mở rộng giai đoạn 2.
+Vốn hóa 661 tỉ chỉ hơn thấp hơn tài sản hữu hình như nhà xưởng máy cẩu…(nếu tính toán kĩ thì chỉ tương đương)
+Vị trí kinh doanh thuận lợi các vùng trung tâm kinh tế, vị thế trong ngành tốt, ưu điểm bao trọn mọi dịch vụ cho khách hàng về hải quan , lưu kho, xếp dỡ đóng gói…
+Lợi nhuận hàng năm (hai năm gần nhất) đều từ 60-70 tỉ tương đương tỉ lệ so với vốn chủ sở hữu (VCSH) trên 18,3%, tỉ xuất lợi nhuận cao, nếu so với vốn hóa thì lợi nhuận mỗi năm tương đương 10% vốn hóa.
+Với 661 tỉ vốn hóa hiện nó chỉ gấp đôi tài sản lưu động ngắn hạn và gấp 1,5 lần VCSH

  • ILB là một cổ phiếu mang trong mình siêu đòn bẩy
1 Likes

Quý 4 có báo cáo chưa nhỉ

Không để ý,có lẽ chưa…Con này có lợi nhuận gộp nhìn phát phê luôn…tài sản chìm quy ra tiền thì thôi rồi…haaaaaa…

1k tỷ tài sản, chưa kể 240 ha kho bãi, mà giờ được thuê kín , ILB phải giá 45 mới xứng tầm

2 Likes

Khi nào có Giấy phép cảng cạn thì ILB sẽ bung lụa, quy mô kho bãi không những lớn nhất VN mà còn hàng top của Asean, giá tích lũy quanh vùng 27-29 cả tuần nay :+1: