IMP Sẽ bứt phá 2021

IMP 2021 - năm để bứt phá?

Vừa qua, IMP đã công bố kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2021 cụ thể như sau:

· Doanh thu đạt 198 tỷ đồng – tăng 22% so với cùng kỳ 2020

· Lợi nhuận trước thuế đạt 35 tỷ đồng – tăng 39% so với cùng kỳ 2020

Kết quả kinh doanh ấn tượng trong các tháng đầu năm 2021 vừa qua chủ yếu nhờ vào:

· Hoạt động kinh doanh đã bắt đầu khôi phục và ổn định trở lại sau ảnh hưởng dịch Covid-19.

· Phục hồi tăng trưởng trên thị trường OTC – thị trường truyền thống của IMP.

· Tăng trưởng trên thị trường ETC khi IMP đã có bước chuyển mình về việc tập trung vào nhóm dược liệu cao cấp, tập trung vào nhóm hàng thuốc kê đơn và bán hàng qua kênh bệnh viện từ 2019. Cụ thể, trong giai đoạn này, IMP đã đầu tư và lần lượt đưa các nhà máy sản xuất dược liệu đạt chuẩn GMP - điều kiện cần để doanh nghiệp có thể đấu thầu thuốc vào kênh bệnh viện – vào hoạt động. IMP cũng kỳ vọng sẽ gia tăng tỷ trọng đóng góp doanh thu từ kênh ETC trong tương lai.

Trước kết quả kinh doanh ấn tượng trong 2 tháng đầu năm trên, chúng tôi tò mò liệu rằng tốc độ tăng trưởng về doanh thu có thể được tiếp tục duy trì trong các tháng còn lại của năm 2021?

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng tôi tiến hành thống kê về kết quả doanh thu theo quý và theo tháng trong giai đoạn 2017-2020 của IMP và tìm thấy một phát hiện thú vị như sau:

**** Chú thích: Độ dài của nến cho biết độ rộng về giá trị doanh thu tương ứng với từng kỳ quan sát (tháng/quý), trong đó: thân nến thể hiện vùng giá trị doanh thu có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong giai đoạn quan sát.*

· Xét doanh thu theo quý, Qúy 1,2,3 có mức doanh thu phân bổ trong giai đoạn 2017-2020 tương đối tương đồng. Trong khi đó, Qúy 4 thường có doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ với quy mô doanh thu có thể gấp đôi mức trung bình của 3 quý còn lại.

· Riêng xét doanh thu trong Q1, tháng 3 thường vẫn là tháng có mức doanh thu cao nhất. Ngoài ra, trong giai đoạn 2017-2020, không có giá trị doanh thu đột biến nào xuất hiện trong Q1.

Dựa trên quan sát trên, chúng tôi thấy rằng: mặc dù doanh thu 2 tháng đầu năm 2021 đạt 198 tỷ - tương ứng với mức tăng trưởng ấn tượng 22%, mức doanh thu vẫn nằm trong khả năng mà IMP từng đạt được trong quá khứ. Như vậy, trong điều kiện nền kinh tế phục hồi và kênh ETC phát triển hiệu quả, nếu tính chu kỳ về hoạt động bán hàng của IMP được tiếp tục duy trì như trong giai đoạn 2017-2020, chúng tôi kỳ vọng doanh thu T3/2021 của IMP tăng trưởng tốt và việc IMP có thể đạt được tốc độ tăng trưởng ở mức 23% như kế hoạch đặt ra cho năm 2021 là khả thi.

Ngoài ra, IMP dự kiến sẽ nhận chứng nhận tiêu chuẩn EU-GPM cho nhà máy IMP4 – đây là động lực giúp doanh nghiệp tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng trong trung hạn.

Nhận định:

Chúng tôi đánh giá IMP là doanh nghiệp mà nhà đầu tư có thể cân nhắc nắm giữ trong trung và dài hạn dựa nhờ (1) tiềm năng tăng trưởng tốt và (2) doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, D/E chỉ ở mức 0.1x. Tuy nhiên, xét về mặt kỹ thuật, sau khi đạt mức giá đỉnh lịch sử ở mức 76.x, cổ phiếu có xu hướng tích lũy ở vùng giá 72.x. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng điều chỉnh có thể tiêp tục duy trì trong ngắn hạn. Do đó, húng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên quan sát và CHỜ MUA đối với IMP.

Thời tới rồi, mua thôi