Index kết thúc chuỗi 9 phiên tăng điểm liên tiếp. tuần tới sẽ có nhịp chỉnh mạnh!

, , ,

bank hiện tại đã suy yếu rõ rệt trong khi đó sóng BĐS vẫn chưa đủ để dẫn dắt TT. em dự đoán chủ quan tuần tới index biến động quanh vùng 1320 - 1360 sẽ có nhịp chỉnh trên 20 điểm.

E nghĩ về 1300+/- múc

1 Likes

về cơ bản dòng tiền đang ở mức ổn định và đúng với giá trị thực của các chỉ số index. nhịp chỉnh này sẽ là cơ hội lên thuyền cho những ae vẫn đang giữ tiền bắt đáy.