Index sẽ sập? 14.9

Sáng nay đa số anh em đợi thị trường nó rơi, nhưng trong chứng khoán có cái lạ lắm là những gì đa số người nghĩ nó sẽ như dậy thì thường thị trường nó hay đi theo hướng ngược lại. Vì cũng hợp lý mà, nhiều tay chưa có hàng đợi hôm nay rất lâu rồi…

Phải có những phiên như này mới kiếm được cổ phiếu tăng 50% chứ. Tháng trước cũng nhờ thằng anh DJ và Fed mà múc được HAG 7 bán 12.4

nkg xanh mới kinh