Index test mười ba hai ba

… nhá!
Mực tăng nông mở max BB với sự vận động + luân chuyển nhóm cổ Ngân hàng tốt. HT ngó 1313 íu một xíu …


Ảnh Face_r: Nguyễn Đắc Hỷ.

EIB ce cây thứ 2. Khá hiếm, nhưng ko bất ngờ / time nỳ. Bởi sự vận động chung của nhóm ngành + G. p/h tăng vốn NH trong 3 tháng tới!

  • Hose >1,2 k tỉ. Bán íu … đó.
    @Minh_Anh : thường để vượt mốc tâm lý chẵn, MMs sẽ đánh phiên trước tiếp cận ngưỡng này và cho vượt đầu phiên kế đó. KB này nay thấy … chậm hay sau 10h xx phút.
    Kịch bản khác : lùi trước mốc, một khoảng Index tầm 5-10p để gạt bán. Thuận lợi sẽ đẩy tăng lại, test mốc cuối ngày …

Index đang lùi test HT … Dự GT khớp Hose > 9k tỉ mới có thể hồi xanh được.

  • Hose khớp 5,3k tỉ đồng.

Vượt mốc chẵn tâm lý 1320 …

  • Ba sàn khớp > 14 k tỉ đồng!

Ko vượt hay lập high mới mà lùi tận 5p âm …

Cửa chiều test áp bán xịu nữa 1210p sẽ hồi lên.

  • Hose > 14,7 k tỉ. Bảng điện nay đơ sớm, trước 14h nhé.
1 Likes

Test 1300p. EIB trụ CE cứng khừ.

Loạt cổ nhóm ng/hàng chịu áp bán. Mốc HT 1305 sẽ thấy lại thôi mà!

  • Hose khớp > 17,9k tỉ đồng.
2 Likes