Index test

… 1273,5, mốc điểm thấy sớm là tích cực.

Nhóm ngân hàng tăng tốt. Họ V. họ Q. xanh đều … Cửa tăng test 128x sẽ tiếp diễn đó. HT dùng mốc đóng ngày qua 1266,x và vùng tâm lý chẵn 1270p …

Đọc NaK tui, nhiều người họ chán … ngán bởi ko thấy “phím” hàng họ … Kỳ thực, CK hay cổ cánh luôn có giá biến động thất thường. Trường phái bảng điện hay thực chiến thì … cần thấy bảng điện chạy … mới CHIẾN tốt.

  • Hose > 4,9 k tỉ đồng. Time nỳ TK hay danh mục bất luận trường phái nào chỉ cần có 1/2 cổ SHB và FLC thì kê gối ngủ ngon đến cuối quý 2 được.
2 Likes

Có chắc cầm SHB với FLC là kê gối ngủ ngon thật không vậy?

1 Likes

Bạn cắt 1/2 vế của câu : time hết Quý 2.
Còn phân tích hay khẳng định chắc chắn : khối việc nhé.

  1. Giá vốn/nắm con hàng: mức nào?
  2. Lượng hay tỉ trọng trong danh mục. Nó l/quan đến QTRR mà sức chịu đựng / phụ thuộc mỗi cá thể … Hay nói đến con ngừ nắm giữ cổ.
  3. Cách chơi …
    Nói thế, là NaK tui đã lượng tính MAX nhất/ 3 số nói này … Còn 1 yếu tố nữa : duyên của thí chủ. Nếu ngừ đó ác quá thì ko có % nào để nói chắc ha há …
2 Likes

Lấp GAP up sáng ngày. Hose có >8 k tỉ GT khớp …

Đỏ sẽ tiếp diễn sang chiều …
Thanh khoản TT thấp. Ba sàn khớp >14,7k tỉ. Đè đỏ nhằm kéo cao yêu cầu / ngày. Các HT ngày thấy trong bản tin Cty CK : 1260-1255 và thấp nữa …
Đầu chiều quan sát tí … bảng chạy thì NaK tui ra mốc HT sâu sát hơn nhé!

Low đã thấy : 1263,5p. Ko quá sâu … HT ko thấp hơn mực 1263 và 1262 … nhé!

  • Ba sàn khớp > 13,0 k tỉ + 2,4 k tỉ …

Index lùi vô vùng Fibo xxx% của vietstock … 1255-1260p. HT nỳ sẽ hồi tốt.

  • Ba sàn khớp > 19,x k tỉ đồng.

Ba con VIC VNM VCB low giá. Index lùi test 1259 điểm íu một xíu …

  • Ba sàn > 20 k tỉ. Mục tiu 23 k tỉ chắc đạt rùi đó. ( xét theo time giao dịch = DỰ).

VIC mua giờ chắc ổn nhở

ATC ép trụ … hết phiên. Đỡ nhẹ VIC 124k thì Index vẫn vùng giá thấp nhất / đầu chiều.

ATC khớp 1,2k tỉ + 23k tỉ cuối P2 thì thanh khoản Ok.
@Vistock2021: Thấy VIC ổn … hãy nhớ lại T6 rồi 125,3 cuối ATC cũng đỡ … dở đó.

1 Likes

Vote cho flc

1 Likes

Con này lướt T+ thì rất Ok.
Lệch là một. Dễ phán đoán bài đánh là hai … Kém một, ngó ko ngọt thì dồn lực ngó hai là có lãi ngày ha ha.

1 Likes

Đại ca @Mr.NaK phím cho em vài mã tham khảo nào

1 Likes

Mốc 1255 đầu chiều chịu áp lực lui trụ VIC SAB … test ko mất! Cửa high thấy chiều > sáng - 1257,8 - đóa.
Hose khớp > 14,56 k tỉ đồng.
@vistock2021: bạn chia sẻ cổ cánh đang nhắm … NaK tui góp ý kiến riêng, nghĩ nó Ok hơn.

1262,2 ngó …