Intel cam kết sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Intel đã đầu tư 1,5 tỷ USD vào Việt Nam và dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu của tập đoàn này trong năm 2023 đạt 10 - 11 tỷ USD. Chính phủ Hoa Kỳ đã dành 240 triệu USD để phát triển hệ sinh thái chất bán dẫn, trong đó Hoa Kỳ đã dành riêng 40 triệu USD đầu tư vào dự án mới liên quan đến lĩnh vực này. Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển chất bán dẫn và cần sớm có khung pháp lý thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn.
Tập đoàn Intel đang có chiến lược đa dạng hóa nhà máy tại nhiều quốc gia và đã đầu tư nhà máy sản xuất tại Đức với tổng vốn đầu tư khoảng 33 tỷ USD vào tháng 6 năm 2023.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/intel-cam-ket-se-tiep-tuc-mo-rong-dau-tu-tai-viet-nam-188231121135135347.chn