IPA, cơ hội liệu có trở lại?

Một cổ phiếu có nền giá khỏe, chất xúc tác tốt, chưa có ai nhòm ngó nhiều. Càng sẽ là cơ hội để có thể cổ phiếu làm việc tốt nhất của chúng, tăng giá.

Biểu đồ tuần IPA siết nền rất tốt, thanh khoản cạn dần kéo dài hơn 20 tuần. Hiện tại đã vào điểm mua của phần tay cầm. Lợi nhuận ước tính thấp nhất cũng quanh 15-20%.

Thanh khoản đủ lớn, vốn hóa 3k8 tỷ đồng, tổ chức cầm 58%, còn 42% trôi nổi bên ngoài, tương ứng 88tr cổ phiếu, mấy tuần gần đây bắt đầu bùng nổ thanh khoản. Dự là dòng tiền lớn đã bắt đầu tham gia. 88tr cổ là nhiều, nhưng cá nhân em đánh giá thì nhỏ lẻ không cầm đc nhiều, điển hình là nếu cầm thì chắc chắn từ giai đoạn trước bị trồi sụt rất nặng nề tới tài khoản.

Mục tiêu ngắn hạn: 20-21. Mục tiêu đỉnh 52 tuần 24.

Hỗ trợ đầu tư: 0925.925.269

Link mở tài khoản nhận mã CP tiềm năng: Mở tài khoản trực tuyến

IPA breakkkk

Liệu có trở lại?