IPA- cổ phiếu đáng quan tâm

ipa - đi ngang đã lâu. khi nào vào được các bác

thấy em nó dự án nhiều mà thanh khoản kém.
chưa dám vào

Xét về dài hạn thì chắc chắn ngon vì tài chính lành mạnh và đang trong chu kỳ phát triển. Lại là tài sản lớn nhất của chủ tịch VND thì chắc chắn sẽ có vụ ủn giá, muộn nhất là đến lúc chuẩn bị phát hành thêm đợt Q2 tới.

lên 75 trước khi ra tin

ipa mã tốt

thấy có tín hiệu mà không biết bật lúc nào