IPA muốn trở thành cổ đông lớn của Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

IPA muốn trở thành cổ đông lớn của Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

CTCP Tập đoàn đầu tư IPA (IPA – sàn HNX) vừa đăng ký mua 4,2 triệu cổ phiếu PTI của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện, nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 13/5 đến ngày 10/6/2022, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện IPA chưa nắm giữ cổ phiếu PTI nào. Và với khối lượng chứng khoán đang lưu hành gần 80,4 triệu cổ phiếu PTI, nếu IPA mua thành công lượng cổ phiếu PTI đã đăng ký thì tổ chức này sẽ là cổ đông lớn của PTI với tỷ lệ sở hữu tương ứng 5,22%. Trên thị trường, cổ phiếu duy trì mức giá 69.000 đồng/CP từ cuối tháng 4 đến nay. Nếu tạm tính với mức thị giá này, IPA sẽ phải chi khoảng 289,8 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu PTI như đã đăng ký. Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý I/2022, Bảo hiểm Bưu điện ghi nhận doanh thu hơn 1.305 tỷ đồng, tăng trưởng 12,11% so với cùng kỳ năm ngoái; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 43,74%, đạt 38,26 tỷ đồng. Cuối tháng 4 vừa qua, Công ty đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2022 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm dự kiến 6.350 tỷ đồng, tăng gần 7% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 208 tỷ đồng, giảm 20,5% so với kết quả năm 2021 và dự kiến không chia cổ tức. Năm 2021, ĐHCĐ đã thông qua phương án chia cổ tức 10%, tuy nhiên, theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, đại hội vừa qua của PTI cũng thông qua nội dung không chia cổ tức năm 2021 để thực hiện kế hoạch tăng vốn. Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm 2022, Bảo hiểm Bưu điện mới chỉ hoàn thành 18,4% mục tiêu lợi nhuận năm.

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813
ID người tư vấn: 6626- Trần Đình Quân