ITA, siêu cổ phiếu cuối năm

ITA cổ phiếu BĐS, BĐS CN giá rẻ nhất tam sàn.
Siêu cổ phiếu cuối năm 2021.
Đang setup một game mới, nếu thành công có thể x5 TK.
Mọi người xem xét.