Ita

Có nên nắm giữ ITA thêm nữa không các chuyên gia ơi…

2 Likes

“hôm nay bắt đầu giải ngân vào con này đón sóng. Lên qua 10 trong tết âm lịch và tiệm cận 20 trong quý 1. Bds công nghiệp đang hot nên múc anh nhé, còn mỗi con này dưới 10 và chưa tăng nhiều thôi ạ” … —> đấy là tin mình nhận được của thằng em nó nhắn sáng nay thế, b nghiên cứu thêm nhé, còn t cũng là F0 thôi

Thanks bạn!

Giữ đi bác. Mới gia tăng tỷ trọng đây