Jeff Bezos bán 2 tỷ USD cổ phiếu Amazon

Tỷ phú Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, đã bán khoảng 12 triệu cổ phiếu của Amazon với giá trị hơn 2 tỷ USD trong các ngày 7 - 8/2, đánh dấu lần bán cổ phiếu Amazon đầu tiên của ông kể từ năm 2021. Đây là một phần trong kế hoạch bán tới 50 triệu cổ phiếu công ty trong khoảng thời gian kết thúc vào tháng 1/ 2025 của ông Bezos, được tiết lộ trong hồ sơ hàng năm của Amazon vào tuần trước. Việc ông Bezos bán số lượng lớn cổ phiếu như vậy có khả năng tác động tới thị trường chứng khoán, đặc biệt là giá trị cổ phiếu của Amazon.

Thông tin chi tiết: https://vietnamfinance.vn/jeff-bezos-ban-2-ty-usd-co-phieu-amazon-20180504224295127.htm

3 Likes