KBC lãi siêu khủng

  • Doanh thu thuần đạt 2.002 tỷ đồng cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ
  • Lợi nhuận gộp đạt 1.123 tỷ đồng tăng mạnh so với quý 1/2020, biên lãi gộp tăng mạnh từ 44% lên 56%.
  • LNST 714,5 tỷ đồng cao gấp 7,6 lần so với quý 1/2020
  • EPS đạt 1.276 đồng
  • Đang tăng tốc đầu tư hạ tầng các dự án KCN Quang Châu, KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, KCN Tân Phú Trung, KCN Tràng Duệ 3, KĐT mới Phúc Ninh, KĐT Tràng Duệ, KĐT Tràng Cát.
    =>Múc