KBC. Ngôi sao ẩn ngành BĐS KCN

KBC

Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh BĐS KCN,KĐT

Doanh nghiệp BĐS hiếm hoi không gặp vấn đề về nợ trái phiếu. Lượng tiền mặt, tiền gửi có kỳ hạn cũng như LN chưa phân hối của doanh nghiệp nhiều. Đặt biệt trong Q1 KBC đã có thêm khoảng 5600 tỷ tiền gửi có kỳ hạn ở DN

Nhiều dự án đi vào công đoạn phê duyệt pháp lí cuối cùng và đã được nhận trước tiền cọc.

BĐS KCN được nhà nước quan tâm và ưu tiên tháo gỡ pháp lí.

Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực thi hành từ 1-8-2024

Tài chính

KQKD Q1 (Tỷ Đồng)

KQKD Q1/2023 Q1/2024 SVCK
DT 2223.06 152 -93%
LNST 940.74 -85.7 -109%
Tiền mặt 579 tỷ
Đầu tư đến ngày đáo hạn 5,658 tỷ
LN chưa PP 7,668 tỷ
Tồn kho 12,684 tỷ
Khoản phải thu 9,573 tỷ
Nợ thuê tài chính 4,000 tỷ
Dư nợ trái phiếu 0
EPS 1,262

Dự án

Dự kiến, KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh khả năng bàn giao trong giai đoạn sau năm 2024, nhờ vào việc giải quyết các vấn đề pháp lý ở khu vực Bắc Ninh. Dự kiến doanh thu từ dự án này là 1,100 tỷ đồng.

Các dự án KCN Tân Phú Trung và KCN Quang Châu cũng được dự đoán sẽ mang về 1,500 tỷ và 800 tỷ đồng doanh thu tương ứng trong năm 2024.

Dự án Tràng Duệ 3 có khả năng sẽ được phê duyệt vào cuối năm 2024, với việc hoàn tất các thủ tục pháp lý, dự kiến mang lại doanh thu từ 2,000 đến 2,300 tỷ đồng mỗi năm trong 3 năm tiếp theo.

Tràng Cát cũng sẽ sớm đi vào hoạt động kinh doanh, với việc nhận tiền đặt cọc 5,650 tỷ từ Công ty CP Du lịch Sài Gòn-Hàm Tân để mua quyền môi giới dự án. KBC hy vọng sẽ bán 20 ha đất từ dự án Tràng Cát trong năm 2025, đem lại doanh thu 3,001 tỷ đồng với biên lãi gộp là 50%. Tuy nhiên, dự án phải được bàn giao trước ngày 20/9/2025 nếu không sẽ phải hoàn trả tiền đặt cọc.

Dự kiến, trong giai đoạn cuối năm 2024, doanh thu thuần của KBC dự kiến đạt 4,550 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến là 2,200 tỷ đồng, với EPS là 2,866 đồng/CP.

Trong năm 2025, KBC ước tính doanh thu thuần đạt 8,000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 3,300 tỷ đồng, tương ứng với EPS là 4,299 đồng/cp.

Dự án Doanh thu dự kiến năm 2024 (Tỷ đồng) Note
KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh 1,069
KCN Tân Phú Trung 1,500
KCN Quang Châu 800
Tràng Duệ 3 1,150
Tràng Cát 3,000 Đã nhận cọc 5,650 tỷ từ Công Ty CP Du lịch Sài Gòn-Hàm Tân. Phải hoàn cọc nếu đến 20/9/2025 chưa thể bàn giao dự án
Tổng 7,519

Định giá

Phương pháp P/E

1 / EPS hiện tại của doanh nghiệp 1,274 VND/Cổ phiếu

2 / EPS ước tính(EOY) 2,866 VND/Cổ phiếu

3 / EPS dự phóng(Năm Tới) 4,300 VND/Cổ phiếu

4 / Hệ số nhân P/E 18.46

Kết Quả

Giá cổ phiếu cuối năm nay 52,906 VND/Cổ phiếu

Giá cổ phiếu cuối năm sau 79,378 VND/Cổ phiếu

Phương pháp P/B

Giá trị sổ sách hiện tại 23,567 VND/Cổ phiếu

Giá trị sổ sách ước tính(EOY) 26,814 VND/Cổ phiếu

Giá trị sổ sách dự phóng(Năm tới) 27,794 VND/Cổ phiếu

Hệ số nhân P/B 1.51

Kết Quả

Giá cổ phiếu cuối năm nay 40,489 VND/Cổ phiếu

Giá cổ phiếu cuối năm sau 41,968 VND/Cổ phiếu

Giá cổ phiếu cuối năm 2024 dự kiến: 46,669