KBC - Tiềm năng tăng trưởng vượt bậc

Dòng tiền đang có sự chuyển dịch. Ở phiên ngày hôm thứ 6 chúng ta chứng kiện một sự chuyển dịch dong tiền qua dòng BDS khu công nghiệp.
KBC và SZC có Vol lớn thanh khoản tốt. Nắm bắt xu hướng chuyển dịch dòng tiền chúng ta quan sát KBC để tìm kiếm một cơ hội đầu mang lại hiệu quả cao trong tương lai.
I. Quỹ đất của KBC.
image
KBC có quỷ đất lớn trải dài trên khắp lãnh thổ Việt Nam đặc biệt là khu vực giao thương phía Bắc.
Hiện tại đang tập trung vào 6 sự án chính và kỳ vọng vào dự án Tràng Duệ 3, với diện tích khoảng 300ha sẽ được cấp phép và đưa vào hoạt động vào quý 3/2023.


II. Lợi thế cạnh tranh.
image
KBC có lợi thế cạnh tranh tối ưu khi có các nhà máy công nghệ, điện tử trong khu vực. Được hưởng lợi từ câu chuyện chuyển dịch kinh tế từ Trung Quốc, hưởng lợi từ nguồn vốn FDI đầu tư vào Việt Nam.
III. Nội tại doanh nghiệp.
image
Doanh nghiệp tăng bất động sản đầu tư, chi phí xây dựng dở dang có sự sụt giảm đáng kể. Vậy chi phí xây dựng dở dang đang sụt giảm ở dự án nào?
image

Dự án Viễn Đông Meridian Tower là dự án có sự sụt giảm đáng kể nhất. Ngày 31/12/2022 số dư cuối kỳ là: 744 tỷ nhưng đến ngày 30/9/2023 số dư cuối kỳ bằng 0. Vậy dự án này đã được đưa vào hoạt động hay chưa.
image
Dự án Viễn Đông Meridian Tower được KBC chuyển nhượng toàn bộ cho một công ty tại Đà Nẵng. Trước khi chuyển nhượng KBC đã góp thêm 371 tỷ đồng vào Kinh Bắc - Đà Nẵng để tăng vốn điều lệ lên 720 tỷ đồng.
image
KBC đang quyết tâm đưa trái phiêu doanh nghiệp về 0 vào quý 3/2023. Các khoản nợ vay của KBC có sự sụt giảm đáng kể.Vay ngắn hạn từ 3.951 tỷ về còn 570 tỷ. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn từ 3.687 tỷ về còn 3.296 tỷ.
image
Quyết tâm xử lý nợ vay xuống thâm nhất có thể. Từ đó cho thấy cơ cấu tài sản của doanh nghiệp rất an toàn, doanh nghiệp không gặp áp lực bởi dòng tiền.
image
Doanh thu mang lại tăng vọt. Kỳ trước là 661 tỷ đồng kỳ này tăng gấp 7 lần kỳ trước lên 4.567 tỷ đồng.
image
Doanh thu đến từ việc ký kết hợp đồng cho thuê đất và với các công ty trong thời gian tới.
IV. Triển vọng quý 3.
image
Tiếp tục thúc đẩy cho thuê đất khu công nghiệp. Đưa dự án nhà ở xã hội ở Bắc Giang vào hoạt động và khai thác.
V. Chiến lược đầu tư.

  • Bám sát diễn biến thị trường, đi quanh vùng 1100 cân nhắc chia vốn gom dần cổ phiếu
  • Thị trường có dấu hiệu gãy nền thủng 1075- 1080 cân nhắc xử lý tài khoản, đưa tài khoản về ngưỡng an toàn.

MS. Đặng Hoài
Contact: 0395940077
:point_down: