KDH chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu. Còn bác nào ôm hàng này không?

Theo đó, Nhà Khang Điền dự kiến phát hành gần 64,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:10, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, xem như không được phát hành.

1 Likes