KDH - Nhà Khang Điền

KDH - NHÀ KHANG ĐIỀN

 1. Về kết quả kinh doanh
  Đây là doanh nghiệp làm ra tiền thể hiện ở chỗ, lợi nhuận doanh nghiệp làm ra cực kỳ đều, biên lợi nhuận rất cao trong ngành bất động sản (~20-40%), vượt trội hơn hẳn so với DIG, CEO, DXG. Mặc dù bất động sản là ngành mang tính chu kỳ tương đối cao.

 2. Ban lãnh đạo và tỷ lệ sở hữu:
  tổ chức nắm giữ hơn 40%, nước ngoài cũng nắm giữ gần 40% => cô đặc, cho nên các hoạt động trong doanh nghiệp rất minh bạch

 3. Quỹ đất của KDH

 • Quỹ đất bé hơn các doanh nghiệp bất động sản khác nhưng có giá trị rất cao về vị trí địa lý
 • Tỷ lệ quỹ đất có pháp lý sạch tương tối cao
 • Điểm chuyển đổi từ các sản phẩm chung cư quy mô nhỏ qua dự án đô thị lớn
 1. Bảng cân đối kế toán
  khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất từ Q1/2023 tới Q1/2024 là hàng tồn kho. Hàng tồn kho ở đây là bất động sản xây dựng dở dang với vị trí địa lý đẹp ở trung tâm TPHCM.

 2. Định giá cổ phiếu…

Chi tiết tại Youtube: Buôn Chuyện Tài Chính

1 Likes