Kệ Fed tăng ls, VNI vẫn tăng

Kỳ vọng hiện tại của thị trường về đường đi của Lãi suất quỹ của Fed…
-Ngày 14 tháng 6 năm 2023: Tạm dừng
-Ngày 26 tháng 7 năm 2023: Tăng 25 bps lên 5,25-5,50%
-Ngày 20 tháng 9 năm 2023: Cắt giảm 25 bps xuống 5,00-5,25%
-Ngày 13 tháng 12 năm 2023: cắt giảm 25 bps xuống 4,75-5,00% -Đến tháng 12 năm 2024: cắt giảm xuống 3,3%
[​IMG]