Kéo ATC trả ATO

Tiền đổ vào nhóm trụ, ATC kéo nóng liệu có bền? Nhóm cổ phiếu tạo đáy tiếp theo
Mời cả nhà cùng xem video hôm nay của em nhé

https://www.youtube.com/watch?v=1FJpGvYfkLM