Kéo trụ

Lại giở chiêu cũ , cấp oxy cho mấy cổ phiếu trụ có ảnh hưởng nhiều tới chỉ số . Nhìn trả giống con giáp nào .