Kéo VIC tạo tâm lý

Kéo mạnh đầu phiên tạo tâm lý, nhịp chỉnh này đang thật sự xấu và xác nhận đây là 1 phiên phân phối? Xu hướng tiếp theo như thế nào? sự vận động của các dòng cổ phiếu hiện tại ra sao? Mời ace xem qua video

Chấm