Kẹp hàng FRT

Tình hình là em bị kẹp hàng FRT. Nhờ bà con giải cứu :rofl:

vào giá bao nhiêu vậy?

32🤪