Kẹt hàng

Còn bác nào kẹt hàng không em hỗ trợ góc nhìn cá nhân cho tham khảo

1 Likes

Tranh thủ có tin covid nên bị đè thế này, kẹp hàng bao giờ mới ra được.
KBC 34.5
HPG 43.3

1 Likes

Không margin thì cứ bình tĩnh thôi các bác

hy vọng mai hồi tý chứ ko mất ngủ t7.cn lun :{(((

1 Likes

GMD full giá 34.2

Mai khả năng nhúng xuống 1000 rồi hồi nhẹ