Kết phiên hậu phái sinh

Thị trường quay về lấp GAP UP ngày hôm qua sau đó rút chân lên vào cuối phiên với lượng thanh khoản hơn 800tr CP được khớp lệnh trong phiên.
Nhiều tín hiệu tích cực giữ lại niềm tin NĐT sau khi CP ban hành những gói kích thích để hỗ trợ DN, hỗ trợ thị trường CK.
Với tình hình này, sang tuần rất có thể thị trường sẽ xuất hiện phiên FTD để thỏa lòng ngóng trông của NĐT mấy tháng nay.