Kết thúc giai đoạn tăng - có phải là đỉnh?

, , , , , , , ,

KẾT THÚC GIAI ĐOẠN TĂNG - CÓ PHẢI LÀ ĐỈNH?

Đừng lo lắng!

Nhưng sẽ không còn đoạn mua gì cũng lãi!

  • Đánh giá TT hiện tại sẽ không có những cú điều chỉnh mạnh, sâu mà sẽ theo hướng điều chỉnh hoặc tăng nhẹ, dao động trong biên hẹp dần, để chuyển sang giai đoạn tác động của nền kinh tế thực.

  • Thị trường: Sideways upward (dao động hướng lên).

o Vùng chỉ số hợp lý dựa trên đánh giá cơ bản: 1209 -1250: luân chuyển ngành đóng vai trò quan trọng.

o Tiền ở nhóm ngành 2 dịch chuyển sang nhóm ngành 3 có nền tảng kinh doanh tốt.

o Dầu khí, thép, bất động sản Khu công nghiệp, hoá chất, chứng khoán có dấu hiệu chốt lời.

An tâm!

TT up thì bèo rác đều nổi, nhưng đoạn này phương pháp trading sẽ thể hiện sức mạnh vượt trội về lợi nhuận, ace cần hỗ trợ hay hợp tác vui lòng liên hệ thông tin trong trang cá nhân