Khả năng 2-3 phiên nữa, Vn-Index có phiên giảm mạnh 35 điểm

Sóng hồi kỹ thuật từ 1030 lên 1093 đủ rồi
Không có tin gì tốt
Sẽ có 1 phiên sàn hàng loạt
Chưa mua vào. Bull trap thôi

6 Likes

Áo đỏ đẹp thế em

1 Likes

Phổi sưng thế em

1 Likes


Room em chắc ntn kk. Em đang muốn được vào hàng

1 Likes

cẩn thận

mai thế lào

Vớ vẩn thật, ko hiểu gì hết :smiley:

2 Likes

toàn sâu đo sâu đục thân hô hào nhảm nhí

Chỉ báo ngược này cũng dạng rải binh cầu trúng, anh chụp hình lại chơi :joy:

1 Likes

Trong khi các bạn còn đang nghi ngờ thì mỗi nhịp chỉnh tớ làm 10 đến 15% rồi té

Sợ quá, mua thêm ít đất cát nữa.

càng nghi ngờ thì mới tăng đc

đúng như dự báo

1 Likes

mọi người đâu rồi

1 Likes

Tốt loàng cả rồi

Hnay trả điểm như vậy ok chưa chủ pic?

Giảm là điều bình thường. Bởi anh em chứng sĩ phải đc tôn trọng lái tưởng chứng sĩ giờ vẫn NGU như năm 2022 nên bài cũ soạn lại

Chủ pic chuẩn. Hnay trả điểm xong chưa ?

chưa tăng đâu

1 Likes

tào lao

1 Likes