Khẩn cấp nếu đang nắm cổ sản xuất

CHU KÌ TĂNG TRƯỞNG của cổ sản xuất đã kết thúc . từ 2013 đến giờ cổ sản xuất đã có 1 chu kỳ tăng tuyệt vời thịnh vượng nhất. Đưa vốn hoá lên 70% GDP một mức cao vãi kẹt, nên dư địa giờ để x2 đéo còn nhiều. Sểnh ra là nhẩy cmn cầu. Ăn thì được 10-20% theo chart, còn chết thì bay 50% tk, còn kẹt gì đâu mà húp. Đánh 100 trận thua 1 trận là nhảy cầu, treo cổ, vợ con nhà cửa ra đê, nên thức tỉnh đi. Bọn SẢN XUẤT như FPT HPG đéo phát triển được nữa, nó nhìn đất ngon quá nó đang lấn sân sang kia, chú ý những sự kiện, những dấu hiệu đó mà tỉnh ngổ. Chu kỳ này chỉ có cổ đất thôi. VÀ NHẮC LẠI càng ẢO càng giàu

1 Likes